Kallelse till SoRK’s Årsmöte 19 februari

Söndagen den 19 februari kl. 15

Årsmötet kommer hållas i kafeterian.
Dagordning, verksamhetsberättelse, revisorerna berättelse samt verksamhetsplan och budget för 2023 kommer att finnas på hemsidan en vecka innan mötet. En papperskopia av handlingarna kommer finnas för påseende på anslagstavlan i stallet. Motioner från medlemmar ska skickas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet (29 januari), ordforande@sollentunaridklubb.com

Efter årsmötet blir det fika och information om resultatet från medlemsenkäten.                                 Välkomna! Styrelsen