Lektionsmål

RIDGRUPPERNAS MÅL HÖSTEN 2021

Dessa mål är de som din ridlärare har satt upp som undervisningsfokus under den termin som målet gäller. Det innebär att du under denna tid ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper inom området terminsmålet handlar om.


Terminsmål HT 21 senior

Terminsmål HT 21 junior