Sponsor

BLI EN AV SOLLENTUNA RIDKLUBBS SPONSORER!
Att sponsra Sollentuna Ridklubb ger Ert företag ett bra tillfälle att exponera Ert varumärke för en av landets större ridklubbar. Ni kommer att nå våra klubbmedlemmar (drygt 500), föräldrar till ridande barn och ungdomar, vänner och bekanta samt alla våra besökande.

Lite fakta
Vi bedriver utbildning i teori och praktik samt i ridning och hästkunskap under veckans alla dagar. Vi har ridgrupper på alla nivåer, från knatteridning, nybörjare på såväl ponny som häst till mer specialiserad utbildning för elever som vill förkovra sig mer i ridkonstens utmaningar. Vi har viss uppstallning av privathästar. Under en vecka har vi i genomsnitt mellan 700-900 besökande. Förutom den dagliga verksamheten arrangerar vi årligen också hopp- och dressyrtävlingar som är mycket välbesökta från hela stor-Stockholm med omnejd. Under en tävlingshelg har vi minst 1500 besökande.

Sponsorpaket
Ridhusskylt: Reklamskylt inne i ridhuset mitt emot läktaren. Storleken på reklamskyltarna är 200 x 80 cm.
Annons: Annons på SoRK’s hemsida.
Avtalen löper på årsbasis.

Tävlingssponsor
Att sponsra en tävlingsklass innebär att Ert företag/verksamhet, får reklam som blir väl förankrat hos de tävlande och besökande på ett positivt sätt. En hopptävling innebär att vi arrangerar 3 klasser per dag för häst och ponny.

En ponnyklass delas in i tre olika kategorier, AB, C och D där 1-6:e pris delas ut i varje kategori. I hästklassen delas 1-6:e pris ut. Sponsring för tävling kan bestå av gåvor till priser alt ekonomiskt bidrag till priser.

Vi publicerar dessutom er logotyp på vår hemsida (inkl. länk) tillsammans med informationen kring tävlingarna när det är aktuellt.

Kontakt
Om det är intressant att sponsra Sollentuna Ridklubb, kontakta då vår styrelse: styrelsen@sollentunaridklubb.com

Kostnad och Avtal
Se följande dokument med information om kostnad inkl. avtalsblankett:
Sponsring