Sponsor

BLI EN AV SOLLENTUNA RIDKLUBBS SPONSORER!
Att sponsra Sollentuna Ridklubb ger ert företag ett bra tillfälle att exponera ert varumärke för en av landets större ridklubbar. Ni kommer att nå våra klubbmedlemmar (drygt 500), föräldrar till ridande barn och ungdomar, vänner och bekanta samt alla våra besökande. 

Lite fakta
Vi bedriver utbildning i ridning och hästkunskap under veckans alla dagar. Vi har ridgrupper på alla nivåer, från knatteridning till specialiserad utbildning för elever som vill fördjupa sig mer i ridkonsten. Under en vecka har vi mellan 700 och 900 besökare. Förutom den dagliga verksamheten arrangerar vi årligen hopp- och dressyrtävlingar som är mycket välbesökta från hela Stockholm med omnejd. Under en tävlingshelg har vi minst 1 500 besökare.

Sponsring

Ridhusskylt: Reklamskylt i ridhuset på väggen. Storleken på reklamskyltarna är 200 x 80 cm.
Pris 8 000 kr/år
Avtalen löper på årsbasis.

Tävlingsklass
Att sponsra en tävlingsklass innebär att ert företag/verksamhet får reklam som blir väl förankrad hos de tävlande och besökande på ett positivt sätt. En hopptävling innebär att vi arrangerar 3 klasser per dag för häst och ponny.

En ponnyklass delas in i tre olika kategorier, AB, C och D där en fjärdedel av de startande i varje kategori får pris. Samma gäller för en hästklas, dvs. att en fjärdedel av de startande erhåller ett prist. Sponsring för tävling kan bestå av gåvor till priser alt ekonomiskt bidrag till priser.

Pris 3 000 kr/klass

Vi publicerar dessutom er logotyp på vår hemsida (inkl. länk) tillsammans med informationen kring tävlingarna när det är aktuellt.

Kontakt
Om ni vill sponsra Sollentuna Ridklubb eller har frågor, kontakta vår styrelse: styrelsen@sollentunaridklubb.com