Sponsor

BLI EN AV SOLLENTUNA RIDKLUBBS SPONSORER!
Att sponsra Sollentuna Ridklubb ger ert företag ett bra tillfälle att exponera ert varumärke för en av landets större ridklubbar. Ni kommer att nå våra klubbmedlemmar (drygt 500), föräldrar till ridande barn och ungdomar, vänner och bekanta samt alla våra besökande.

Lite fakta
Vi bedriver utbildning i ridning och hästkunskap under veckans alla dagar. Vi har ridgrupper på alla nivåer, från knatteridning till specialiserad utbildning för elever som vill fördjupa sig mer i ridkonsten. Under en vecka har vi mellan 700 och 900 besökare. Förutom den dagliga verksamheten arrangerar vi årligen hopp- och dressyrtävlingar som är mycket välbesökta från hela Stockholm med omnejd. Under en tävlingshelg har vi minst 1 500 besökare.

Sponsorpaket
Ridhusskylt: Reklamskylt i ridhuset på väggen. Storleken på reklamskyltarna är 200 x 80 cm. Annons på hemsidan med länk till ert företag.
Pris 8 000 kr/år
Annons: Annons på hemsidan med länk till ert företag.
Pris 3 000 kr/år
Avtalen löper på årsbasis.

Tävlingssponsor
Att sponsra en tävlingsklass innebär att ert företag/verksamhet får reklam som blir väl förankrad hos de tävlande och besökande på ett positivt sätt. En hopptävling innebär att vi arrangerar 3 klasser per dag för häst och ponny.

En ponnyklass delas in i tre olika kategorier, AB, C och D där 1-6:e pris delas ut i varje kategori. I hästklassen delas 1-6:e pris ut. Sponsring för tävling kan bestå av gåvor till priser alt ekonomiskt bidrag till priser.

Vi publicerar dessutom er logotyp på vår hemsida (inkl. länk) tillsammans med informationen kring tävlingarna när det är aktuellt.

Kontakt
Om ni vill sponsra Sollentuna Ridklubb eller har frågor, kontakta vår styrelse: styrelsen@sollentunaridklubb.com