Återbud och igenridning


Nya regler för att sälja och köpa ridlektioner from HT 2023

Ridlektioner kan säljas med följande förutsättningar:

  • att den som köper lektionen/lektionerna rider på ungefär samma nivå och kan rida samma typ/storlek av hästar/ponnyer som säljaren.
  • att säljaren har mailat till Eva på info@sollentunaridklubb.com senast två vardagar innan aktuell lektion för godkännande.
  • att den som köper lektionen är medlem i Sollentuna Ridklubb.

Hopplektioner kan enbart säljas med följande förutsättningar:

  • att alla terminens hopplektioner säljs till en och samma person.
    Det går alltså inte att sälja enstaka hopplektioner.

Det går inte att sälja dina igenridningar till någon annan, varken de som du inte har bokat eller de som redan är bokade.

Det går inte att sälja vidare en köpt lektion till någon annan.

Det går inte att sälja en eller flera lektioner i någon av specialgrupperna, då får enstaka lektioner ej säljas eller överlåtas till någon annan.

Du kan sälja högst en hel termin i följd, efter en termin behöver du säga upp din plats.

Försäljning av ridlektioner är endast tillåten så länge som verksamheten och tillgången på hästar tillåter.

Återbud

Återbud lämnas på vår portal Hippocrates före kl. 12.00 på vardagar och före kl. 9.00 på helgen.

Återbud som lämnas i tid får tas igen under pågående termin enligt ovanstående regler i likvärdig grupp eller grupp på lägre nivå. Återbd vid teori tas igen på likvärdig teorilektion.

Observera att det inte går att lämna återbud via mail.

Viktigt! Vi är tacksamma om du lämnar återbud även om du vet att du inte kommer att försöka rida igen. Detta för att kunna planera så att våra hästar får så jämn arbetsfördelning som möjligt (meddela i Hippocrates även om det är ”för sent”).

Återbetalning sker ej, oavsett orsak.


Igenridning 

Igenridning kan bokas samma dag, eller i förväg, via portalen Hippocrates.

Du får upp en lista över lediga tider i de grupper där du kan boka igenridning, även framåt i tiden.
Igenridningen måste ske inom pågående termin. Vid igenridningen finns det ej möjlighet att påverka hästfördelningen.

Seniorer kan rida igen max 3 gånger per termin.
Juniorer kan rida igen obegränsat antal gånger inom samma termin.
Igenridningen måste ske inom samma termin, det gäller även vid sjukdom eller skada.

Bokad igenridning kan ej avbokas och bokas på nytt, utan är då förbrukad. För igenridning samma dag kan det bokas fram till klockan 14.00 på vardagar och klockan 10.00 på helger.

Det går inte att sälja dina igenridningar till någon annan, varken de som du inte har bokat eller de som redan är bokade.

OBS! Igenridning är inte möjlig i Grundkurs termin 1