Återbud och igenridning


Nya regler för igenridning from HT 2021

  • Igenridning för senior kan ske max 3 gånger/termin.
  • Igenridning för junior har ingen begränsning inom samma termin.
    Sälja/Byta lektion
  • Ersättaren måste kunna rida samma häst.
  • För att sälja lektion måste minst 2 lektioner i rad säljas till samma person.

 Alla hopplektioner får säljas, men till en och samma person.

Maila Eva eva@sollentunaridklubb.com för godkännande av ersättare.


ÅTERBUD

Återbud lämnas på vår portal Hippocrates före kl. 12.00 på vardagar och före kl. 9.00 på helgen.

Återbud som lämnas i tid får tas igen under pågående termin enligt ovanstående regler i likvärdig grupp eller grupp på lägre nivå. Återbud vid teori tas igen på likvärdig teorilektion.

Observera att det inte går att lämna återbud via mail.

Viktigt! Vi är tacksamma om du lämnar återbud även om du vet att du inte kommer att försöka rida igen. Detta för att kunna planera så att våra hästar får så jämn arbetsfördelning som möjligt (meddela i Hippocrates även om det är ”för sent”).

Återbetalning sker ej, oavsett orsak.


IGENRIDNING

Igenridning kan bokas samma dag, eller i förväg, via portalen Hippocrates.

För igenridning samma dag kan det bokas fram till klockan 14.00 på vardagar och klockan 10.00 på helger.

Du får upp en lista över lediga tider i de grupper där du kan boka igenridning, även framåt i tiden.
Bokad igenridning kan ej avbokas och bokas på nytt, utan är då förbrukad.

OBS! Igenridning är inte möjlig i Grundkurs termin 1


BYTA/SÄLJA LEKTIONER

På senare tid har det blivit allt vanligare att medlemmar byter eller säljer/köper lektioner av varandra. Det är tillåtet men i och med att vi strävar efter att ha så homogena grupper som möjligt är det viktigt att de som erbjuder sin plats också kollar om den som byter till sig/köper lektionen ligger på ungefär samma utbildningsnivå (ska kunna rida samma häst). Det enklaste sättet att kolla detta på är att berätta vilka dressyrrörelser eller hinderhöjder gruppen rider just nu. Om ni är osäkra så kan ni skicka ett mejl till info@sollentunaridklubb.com.

From HT 2021 måste minst 2 lektioner i rad säljas till samma person.
Alla hopplektioner får säljas, men till en och samma person.

OBS 1! Säljer du dina lektioner till annan medlem på SoRK måste den personen för att kunna avanmäla sig, antingen ha tillgång till ditt inlogg på Hippocrates alternativt måste du själv hjälpa till med avbokning och igenridning. Detta är inget som ridskolan har möjlighet att hjälpa till med!

OBS 2! Det går bara att sälja lektioner till medlemmar i Sollentuna Ridklubb.