Skötare

SKÖTARSYSTEM

Skötarsystemet finns till för att utbilda ridklubbens elever i hur man tar hand om en häst. Efter genomgången skötarkurs får eleven möjlighet att vara skötare på en av ridskolans hästar. Att vara skötare ökar elevens kunskap om hästar och dess skötsel samt utvecklar ansvars känsla. Gemenskapen i stallet är en väldigt stor del och den är lätt att missa om man bara kommer och rider.

Systemet kommer lära eleverna att ta ansvar, vara en god kamrat, vara hjälpsam och på så sätt utvecklas som person. Bindningstiden är en termin. Det går att bryta i förtid eller att förändra under terminens gång men ska helst vara så fast som möjligt.

Det är främst personalen som har hand om ridskolans hästar så ansvaret för sköthästens dagliga skötsel vilar inte enbart på elevens axlar. Frånvaro och närvaro redovisas för att hjälpa ridskolan att få en bra översikt över skötarna. Med skötarsystemet vill vi skapa en stark gemensam inom klubben och ge elever mer kunskap och ansvar.

Ansvarig för skötarna är Isabelle och Rebecka.
De nås på mejladress: skotare@sollentunaridklubb.com


SKÖTARAKTIVITETER 2024


25/4 Kurs för skötare – Hästens beteende

Mer information finns här.


2/5 Rykttävling 

Mer information finns här.


Skötarinfo

Hur sköter man?