Lektionsmål

RIDGRUPPERNAS MÅL HÖSTEN 2022

Dessa mål är de som din ridlärare har satt upp som undervisningsfokus under den termin som målet gäller. Det innebär att du under denna tid ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper inom området terminsmålet handlar om.


PONNYGRUPPER
PonnyRidgruppernas mål hösten 2022

HÄSTGRUPPER (uppdaterad 22-09-20)
Ridgruppernas mål hösten 2022