Ridhusbokningar

Manegevård

Måndag – Fredag                07.00 – 08.00

Handikappridning

Onsdagar 10.00 – 11.00 (Ej för närvarande)

Personalridning

Onsdagar 14.00 – 15.00

Daglektion

Måndagar 14.00 – 15.00

Drop-in

Torsdagar 09:00 – 10.00

Övrigt

Under den lediga ridhustiden på vardagar, söndag fm samt lördag 12-13 kan det förekomma privatlektioner för max 3 ryttare, ridhuset är inte bokat vid dessa tillfällen men hänsyn bör visas.


EXTRA BOKNINGAR:

HOPPTRÄNING 

Fredagar lunch
Prata med Eva för detaljerade tider

HOPPTRÄNING 

Fredagar 19.00 – 22.00
Prata med Eva för detaljerade tider.


ÖVRIGA BOKNINGAR:

September

23/9     12.00 – 13.00     | Privatlektion/Knatteridning
24/9    7.00 – 13.00        | Helgaktivitet

29/9     19.00 – framåt    | Ridhuset är bokat för Lokala tävlingar
30/9     Hela dagen.        | Bokat för Lokala tävlingar, (gäller även utebanorna)

Oktober
1/10     Hela dagen.          | Bokat för Lokala tävlingar, (gäller även utebanorna)
7/10     12.00 – 13.00        | Privatlektion/Knatteridning

14/10     12.00 – 13.00     | Privatlektion/Knatteridning
15/10     7.00 – 13.00        | Helgaktivitet

21/10     12.00 – 13.00     | Privatlektion/Knatteridning
22/10     7.00 – 13.00        | Helgaktivitet

28/10     12.00 – 13.00     | Privatlektion/Knatteridning

 


Manege-, ridbaneavgift/termin:

2300 kr (medlemskap obligatoriskt)
Endast möjligt att lösa för hästar hemmahörande från Lilla Viby.

Manege-, ridbaneavgift/gång: 

90 kr medlem
120 kr medlem
Enstaka tillfällen kan lösas efter kontakt med ridskolan på info@sollentunaridklubb.com

(avgifter fr.o.m. HT2023)

Regler för användning av ridhuset:

Ridhusregler