Klädkod och ryttarutrustning

Vi har inför höstterminen uppdaterat och ändrat lite vad gäller vår klädkod och vilken säkerhetsutrustning som skall användas vid olika tillfällen.
Den största nyheten är, för allas säkerhet, att alla juniorer upp till 14 år måste använda hjälm vid all hästhantering. Detta inkluderar inne i boxen vid borstning, sadling och tränsning.
Läs mer om vad som gäller under Lektioner/Schema