Klubbtävling i dressyr 2/4

Det finns fortfarande några platser kvar till klubbtävlingen i dressyr, Lätt D, Märke 3, Lätt C, Lätt B och Lätt A. Läs mer i propositionen som finns under klubbtävlingar.