Kort från styrelsemöte i maj 2022

Här kommer en summering av ett par av de frågor som var uppe vid styrelsemötet 17 maj.

Höjda ridavgifter

Styrelsen fattade beslut om att från och med höstterminen höja ridpriserna med 6 procent. Det är en ovanligt hög höjning men en konsekvens av det rådande världsläget. Kraftigt stigande kostnader för foder och spånpellets, som i sin tur beror på höjda priser på bland annat el, gödning och drivmedel, är att vänta under tiden som kommer.

Klädbyte med mera i augusti

På mötet beslutades också att lördagen den 27 augusti ordna en trevlig dag för alla medlemmar med möjlighet att köpa och sälja ridkläder och ridutrustning, fika och få veta mer om olika aktiviteter vid klubben. Mer information kommer.

Frågor och funderingar?

Det går alltid bra att prata direkt med någon av oss i styrelsen om du har några idéer eller undrar över något, eller mejla till styrelsen@sollentunaridklubb.com

En kort beskrivning av styrelsens övergripande arbete finns här:

https://www.sollentunaridklubb.com/om-sork/styrelsen/