Privatlektion lördag 16 april

Nu finns möjlighet att boka in sig på privatlektioner två och två lördagen den 16 april.
Pris 650 kr
Anmäl till info@sollentunaridklubb.com