Rapport från styrelsen

Vi fortsätter med en kort rapport från senaste styrelsemötet. Har ni några frågor om vad som avhandlats eller om du är nyfiken på vad styrelsearbetet innebär, hugg tag i en av oss i stallet.
Styrelsemöte januari