Resultat av medlemsenkäten

Tack alla ni som besvarade medlemsenkäten som låg ute i januari. Nu har vi sammanställt resultatet och här hittar ni det. Resultat medlemsenkät 2024.

Tyvärr var det färre i år som svarade, 136 att jämföra med 2023 då det var 181 svar. Minskningen är främst bland föräldrar så vi i styrelsen behöver fundera på hur vi bättre når ut till den gruppen nästa gång. Överlag är det ett mycket bra resultat och merparten av de som svarat är positiva eller mycket positiva till både verksamhetens innehåll, personalens bemötande och stämningen i stallet. Vi har fått bra tips om vad och hur vi kan förbättra verksamheten. Det gläder oss också att det är många medlemmar som kan tänka sig att göra olika ideella insatser för klubben.

En oro är emellertid att det är ett antal personer som har angett att de eller någon i deras närhet har blivit utsatt för mobbing eller trakasserier i stallet. Klubben har total nolltolerans mot mobbing och trakasserier. Det är därför mycket viktigt att det kommer till personalen eller styrelsens kännedom om någon känner sig utsatt för eller om någon känner till att det förekommer mobbning eller trakasserier i stallet. Vi har en tydlig handlingsplan för hur klubben hanterar sådana situationer. Här finns handlingsplanen.

Styrelsen