Sammanfattning från styrelsemötet i januari

Här finns en kort sammanfattning från styrelsemötet i januari.