Styrelsens nyhetsbrev från mars

Här finns en sammanfattning från styrelsemötet i mars.