Uteritt på fredag 7/6

På fredag 7/6 (fm) finns det möjlighet för alla seniorer att följa med på en uteritt! Pris: 500 kr. Skicka din anmälan till Eva, info@sollentunaridklubb.com