Utrymningsvägar

🚫 Här kommer en uppmaning till alla som vistas på anläggningen att inte parkera framför de svarta portarna till höförrådet! 🚫

Anledningen till skyltarna som sitter på dörrarna är att vid en ev brand ska hästarna kunna springa ut den vägen. 🐎🐎 Detta är inte möjligt om det står bilar parkerade där.

Detta gäller både dag- och kvällstid!

Tack för ert samarbete 🙌