Kallelse till Sorks årsmöte

Välkomna till årsmötet som är tisdagen den 20/2 klockan 19.00 i cafeterian. Mer information finns i bifogad inbjudan.
Kallelse till årsmötet.

Dokument inför årsmötet finns här.