Dokument SoRK

Utdrag ur belastningsregistret
Från och med 1 januari 2020 kommer vi att kontrollera begränsat registerutdrag (utdrag som endast visar grova brott) för all vår personal inklusive extra personal och stallvärdar som fyllt 15 och som har kontinuerlig kontakt med barn. Som barn räknas alla som inte fyllt 18 år. Anledningen är ett beslut från Riksidrottsförbundet som gäller alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet och är en förebyggande åtgärd för att öka tryggheten i vår förening.

Dokument från årsmötet 2024:
Presentation från årsmötet 2024

Säkerheten på Sollentuna Ridklubb:
Säkerhetsregler SORK 2021

Brev från ordförande:
Sommarhälsning från ordförande 2018
Sommarhälsning från ordförande 2017
Brev från ordf sept 2016
Brev från ordf nov 2015
Sommarhälsning från ordförande 2015
Brev från ordf april 2015

Verksamhetsberättelser:
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2022 
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse SoRK 2018
Verksamhetsberättelse SoRK 2017
Verksamhetsberättelse SoRK 2016
Verksamhetsberättelse SoRK 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse SoRK 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse för 2011

Mål/Vision och stadgar:
Mål 2022-2026
Stadgar SoRK 2021

Integritetspolicy
Integritetspolicy
Policy för sociala medier
Tre viktiga frågor som diskuteras, se filmen här:
Mobbning, kränkande behandling och social medier

Brandpolicy
Brandpolicy

Miljöpolicy
Miljöpolicy

Värdegrund SoRK:
Värdegrunden, en presentation

Uppförandekod SoRK:
Uppförandekod

Hundpolicy:
Hundpolicy SoRK

Drogpolicy och Policy för likabehandling SoRK:
Drogpolicy SoRK
Policy för likabehandling SoRK

Handlingsplan mot kränkande behandling:
Handlingsplan mot mobbning kränkande behandling

Krishanteringsplan 
Krishanteringsplan SoRK

Försäkring
Läs mer om försäkringen för ridskolans medlemmar här: länk