Sammanfattning från värdegrundsutbildningen

Stockholms Läns Ridsportförbund höll söndagen den 10 mars en utbildning kring ridsportens värdegrunder och ledstjärnor. Vi var 20 personer i olika åldrar och med olika roller i klubben som diskuterade vad vi kan göra för att ytterligare öka trivseln på vår fina ridskola och samtidigt hålla vår värdegrund med ledorden Ansvar, Trygghet, Ödmjukhet levande. Här finns en sammanfattning av vad vi kom fram till under diskussionerna.