Uppdaterad policy för sociala medier

Styrelsen har gjort en översyn av klubbens policy för användandet av sociala medier. Syftet med policyn är att alla våra medlemmar ska ha samma riktlinjer att förhålla sig till så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt. Vi har nu förtydligat att filmer eller bilder som läggs ut på sociala medier endast får visa den person som vill bli filmad/fotograferad. Ljud, i form av prat eller instruktioner från ridlärare, ska också tas bort innan filmerna läggs ut. Policyn i sin helhet finns att läsa här.