Välkommen på årsmöte

Söndagen den 19 februari kl. 15 i kafeterian.
Dagordning, verksamhetsberättelse, revisorerna berättelse samt verksamhetsplan och budget för 2023 finns på hemsidan under Styrelsen. En papperskopia av handlingarna finns för påseende på anslagstavlan i stallet.

Efter årsmötet blir det fika och information om resultatet från medlemsenkäten.                                 Välkomna!
Styrelsen