Styrelsen

Årsmötet för Sollentuna Ridklubb 2021 hölls söndagen den 28 februari digitalt.
Missade du att delta kan du ta del av det som sades via Powerpoint presentationen här: Årsmöte 2021

Dagordning årsmöte 20210228
Verksamhetsberättelse 2020
Årsbokslut SoRK 2020
Valberedningens förslag till ny styrelse
Förslag till stadgar SoRK 2021
Bakgrund och läsangivelse till Förslag om nya stadgar 2021.

/Styrelsen


Carolina Andersson – Ordförande
Kontakt:
ordforande@sollentunaridklubb.com

Läs mer om Carolina här

Övriga medlemmar i styrelsen:
Ledamöter: Kristina Ekengren, Jennie Brandgård, Krister Lagman, Charlotte Andreason, Anna-Karin Bergström, Gabriella Stjärnborg, Lena Scott och Per-Olov Elfström.
Suppleanter: Annica Emmervall, Henrik Kjellstrand och Tuva Björnberg
Läs mer om ledamöterna i styrelsen här

Kontakt om du vill vända dig till hela styrelsen:
styrelsen@sollentunaridklubb.com

Avgående styrelsemedlemmar 2021:
Vi tackar Pontus Renmark, Eva Strömwall och Frida Ejneborn för ert stora engagemang i styrelsen. Vi välkomnar Henrik Kjellstrand, Per-Olov Elfström och Tuva Björnberg som tillträder i styrelsen fr.o.m. feb 2021.

Valberedning:
Valberedningen består av: Malin Listén (sammankallande), Angelica Hammar och Kristina Elfström.


STYRELSENS ARBETE
Sollentuna Ridklubb, SoRK, är en ideell förening som driver ridskolan. Det är ni som är medlemmar i SoRK som väljer styrelsen.

Vi har styrelsemöten ca 1 gång i månaden tillsammans med ridskolechefen och ordf i Usek. På mötena ser vi bland annat över ridskolans ekonomi, beslutar om utbildningar för personal, fördelar upp ansvaret mellan varandra för olika aktiviteter (se nedan) och tar upp frågor väckta från medlemmarna. Styrelsens arbete innebär bland annat att se till att olika aktiviteter blir genomförda under året på ridskolan. Se bild på ”Årshjulet” nedan.


Dokument

Brev från ordförande:
Julhälsning från ordförande 2019
Skärmavbild 2019-12-15 kl. 23.42.10

Välkomsthälsning HT 2019
Välkomsthälsning SoRK ht2019
Brev från ordförande hösten 2018
Sommarhälsning från ordförande 2017
Brev från ordf sept 2016
Brev från ordf april 2016
Brev från ordf nov 2015
Sommarhälsning från ordförande 2015
Brev från ordf april 2015

Verksamhetsberättelser:
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse sork 2016
Verksamhetsberättelse SoRK 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse SoRK 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse för 2011

Övrigt:
Årsmöte 2021
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Medlemsenkät SoRK 2016 sammanfattning fr årsmötet (feb 2017)
Information från styrelsen v20 2016
Powerpoint från årsmötet feb 2016 (inkl ritningar ombyggnation fr s.14)
Medlemsenkät 2015
Dagordning årsmöte SoRK 20160221
Dagordning extra årsmöte 20160515
Stadgar SoRK – förslag 2016

Vision och stadgar:
Vision SoRK
Stadgar SoRK 2021


Försäkring:
Från och med den 1 januari 2015 omfattas alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) av en olycksfallsförsäkring.
Läs mer (pdf): SvRF Affisch 2015


Ungdomssektionens Årsmöten
Läs mer om dessa på USEK:s egen sida: länk