Bete 2019

Hästarna släpptes på bete 20 juni 2019
Härligt frodiga ängar med mycket nöjda hästar.
Foto: Malin Listén