Champagnedressyr 31 dec 2016

Foto: Malin Listén (utom på Pompadour, förlåt, Lilla Gubben)