Värdegrund SoRK

Gemensam värdegrund för Sollentuna Ridklubb

Sollentuna Ridklubb bedriver en verksamhet som bygger på:

Ansvar – med respekt och tillit tar vi hand om varandra, hästarna och miljön vi vistas i.

Trygghet– vi känner gemenskap och glädje i en trygg och öppen miljö.

Ödmjukhet – med nyfikenhet lyssnar vi på varandra och delar med oss av våra olika kunskaper och erfarenheter

Här kan du se hur vår värdegrund presenterades på teoritillfället 20 maj 2014:
Värdegrunden, en presentation


Från A till Ö

ANSVAR   –   TRYGGHET   –   ÖDMJUKHET

Sollentuna ridklubb (SoRK) har antagit en värdegrund som består av följande tre värdeord och förtydliganden:

1. ANSVAR – med respekt och tillit tar vi hand om varandra, hästarna och miljön vi vistas i.
Genom att bl.a:
• Hantera hästar på det sätt som lärts ut
• Att visa hästarna omsorg och kärlek så att alla mår bra
• Hjälpa varandra att undvika faror
• Behandla andra som man själv vill bli behandlad – se individen
• Ta ansvar för sitt eget agerande
• Att man hjälper och respekterar varandra
• Att man rider rätt och uppträder korrekt

2. TRYGGHET – vi känner gemenskap och glädje i en trygg och öppen miljö.
Genom att bl.a:
• Att man känner sig välkommen
• God belysning, en fysiskt säker miljö
• Att vi hälsar och pratar med varandra
• Att det känns ok att ställa (dumma) frågor

3. ÖDMJUKHET – med nyfikenhet lyssnar vi på varandra och delar med oss av våra olika kunskaper och erfarenheter.
Genom att bl.a:
• Att lyssna och ta in och lära sig av varandra, inte bara höra
• Att inte se ner på andra
• Man respekterar varandra