Anläggningen

Sollentuna ridklubb har ett stall för drygt 40 hästar, skrittmaskin och rasthagar om ca 40 000 kvm. Ridskolan har ett stort ridhus och två utomhusbanor – en för hoppning och en för dressyr. Anläggningen är nyrenoverad och i huvuddelen finns kontor, personalrum, toaletter och kafeteria med kök. Från kafeterian har man utsikt mot ridbanan i ridhuset. Ridhuset har även läktare med plats för många. I vår nya medlemsbyggnad (byggd 2017) finns omklädningsrum med dusch, toaletter och en teorisal. Det finns en stor parkering i anslutning till ridskolan.

Anläggningen är rökfri!

Vår anläggning är kvalitetsmärkt enligt Svenska ridsportförbundet och uppfyller följande krav:
• Anläggningen är välskött och uppfyller fastställda minimimått vad gäller stallar m.m.
• Verksamheten har en god hästhållning.
• 
Säkerheten är tillfredsställande.
• 
Ridskolan kan styrka att man innehar kommunalt tillstånd enligt djurskyddslagen att bedriva ridskoleverksamhet.