Styrelsen

Kallelse till SoRK:s Årsmöte

Söndagen den 19 februari kl. 15

Årsmötet kommer hållas i kafeterian.

Dagordning årsmöte 20230219
Verksamhetsberättelse 2022
Årsbokslut 2022
Revisionsberattelse 2022 Sollentuna Ridklubb
Valberedningens förslag till styrelse SoRK 2023
VP o budget 2023

En papperskopia av handlingarna finns för påseende på anslagstavlan i stallet.
Efter årsmötet blir det fika och information om resultatet från medlemsenkäten.

Välkomna! Styrelsen


Carolina Andersson – Ordförande
Kontakt:
ordforande@sollentunaridklubb.com

Läs mer om Carolina här.

Övriga medlemmar i styrelsen:
Ledamöter: Anna-Karin Bergström, Gabriella Stjärnborg, Annica Emmervall, Louise Ekstrand, Karin Bianconi, Eva Bergman, Jenny Lindström och Lotta Luck.
Suppleanter: Gitten Hydén och Jenny Bengtsson
Läs mer om ledamöterna i styrelsen här.

Kontakt om du vill vända dig till hela styrelsen:
styrelsen@sollentunaridklubb.com

Avgående och nya styrelsemedlemmar 2023:
Vi tackar Malin Liljequist, Charlotte Andreasson, Lena Scott och Barbro Valle för sitt stora engagemang i styrelsen. Vi välkomnar Jenny Lindström, Jenny Bengtsson och Gitten Hydén som tillträder i styrelsen fr.o.m. feb 2023.

Valberedning:
Valberedningen består av: Angelica Hammar (sammankallande), Marie Berg och Jennie Brandgård.


STYRELSENS ARBETE
Sollentuna Ridklubb, SoRK, är en ideell förening som driver ridskolan. Det är ni som är medlemmar i SoRK som väljer styrelsen.

Vi har styrelsemöten ca 1 gång i månaden tillsammans med ridskolechefen och ordf i Usek. På mötena ser vi bland annat över ridskolans ekonomi, beslutar om utbildningar för personal, fördelar upp ansvaret mellan varandra för olika aktiviteter (se nedan) och tar upp frågor väckta från medlemmarna. Styrelsens arbete innebär bland annat att se till att olika aktiviteter blir genomförda under året på ridskolan. Se bild på ”Årshjulet” nedan.


Styrelsens nyhetsbrev 2024

Här finns styrelsens nyhetsbrev som är en kortare sammanfattning från de möten som är varje månad.

Nyhetsbrev mars 2024 
Nyhetsbrev april 2024
Nyhetsbrev maj 2024


Dokument

Brev från ordförande:
Julhälsning från ordförande 2019
Skärmavbild 2019-12-15 kl. 23.42.10

Välkomsthälsning HT 2019
Välkomsthälsning SoRK ht2019
Brev från ordförande hösten 2018
Sommarhälsning från ordförande 2017
Brev från ordf sept 2016
Brev från ordf april 2016
Brev från ordf nov 2015
Sommarhälsning från ordförande 2015
Brev från ordf april 2015

Verksamhetsberättelser:
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse sork 2016
Verksamhetsberättelse SoRK 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse SoRK 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse för 2011

Övrigt:
Årsmöte 2021
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Medlemsenkät SoRK 2016 sammanfattning fr årsmötet (feb 2017)
Information från styrelsen v20 2016
Powerpoint från årsmötet feb 2016 (inkl ritningar ombyggnation fr s.14)
Medlemsenkät 2015
Dagordning årsmöte SoRK 20160221
Dagordning extra årsmöte 20160515
Stadgar SoRK – förslag 2016

Vision och stadgar:
Vision SoRK
Stadgar SoRK 2021


Försäkring:
Från och med den 1 januari 2015 omfattas alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) av en olycksfallsförsäkring.
Läs mer (pdf): SvRF Affisch 2015


Ungdomssektionens Årsmöten
Läs mer om dessa på USEK:s egen sida: länk