Belladona (Bella)

Belladonna (Bella)
2005 – 2012
u: Akribori     ue:Brisad

Ett mycket trevligt och kelsjukt sto, som tyvärr hade en benskada som inte gick att åtgärda.