Hobiecat (Hobbe)

Hobiecat (Hobbe)
2005 – 2012
e. Danzas     u. Campari M

Vår nya fina hopphäst fick en sårskada under våren 2012. Efter upprepade problem med läkning fick han tas in till djursjukhuset under sommaren. Där tillstötte komplikationer och han fick tyvärr tas bort.